605 355 812, 691 861 465
arturzajt@wp.pl

Podczas zajęć realizowane są następujące cele:

– odegranie przez uczestników ról pracowników teatru (artystów i pracowników technicznych)

– kształcenie potencjalnego pracownika teatru i artysty teatralnego.

-utrwalenie podstaw wiedzy o teatrze na poziomie szkoły podstawowej: historii początków teatru oraz współczesnych, podstawowych rodzajach teatru (dramatycznym, operowym, lalkowym i pantomimie);

– rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez działania teatralne oraz rozpoznawania i wyodrębniania elementów dzieła teatralnego;

– umożliwienie kontaktu młodych ludzi ze światem teatru: rekwizytami, kostiumami, instrumentami muzycznymi, maskami i lalkami teatralnymi.

Warsztaty są przewidziane dla około 30 osób (jednej klasy), trwają trzy godziny lekcyjne.

Podczas warsztatów wykorzystywanych jest: około 100 rekwizytów, 6 instrumentów muzycznych, dekoracje w dwóch częściach, sprzęt elektroakustyczny, makieta teatru starożytnego, kostium aktora starożytnego, 8 kostiumów teatralnych, 8 lalek teatralnych z 4 technik klasycznych, 4 maski oraz materiały do tworzenia pamiątkowej lalki teatralnej.