605 355 812, 691 861 465
arturzajt@wp.pl

Ten spektakl jest naszym jednoznacznym świadectwem wiary i wyrazem miłosnej fascynacji Osobą Jezusa oraz wyrazem podziwu dla tradycji i sztuki chrześcijańskiej. W przedstawieniu łączy się literatura czterech Ewangelii z plastyką wschodnio-chrześcijańskiej ikony i muzyką katolickich tradycji śpiewaczych.