605 355 812, 691 861 465
arturzajt@wp.pl

W toku warsztatów realizowane są takie oto cele:

– kształtowanie świadomego i zaangażowanego widza,

– ukazanie roli, jaką spełnia teatr w życiu (ciągle jeszcze!) wielu ludzi (rozmaitej rangi widzów i pracowników teatru),

– umożliwienie działań aktorskich ( chętnym uczestnikom),

– umożliwienie (wszystkim uczestnikom) obejrzenia spektaklu teatralnego „Baśń o dwóch braciach”,

– uwypuklenie historycznego znaczenia teatru, jako nośnika opowieści, ważności literatury w spektaklu i roli, jaką w życiu człowieka spełnia narracja,

– utrwalenie wiedzy o baśni, jako gatunku literackim – odwiecznym i ważnym.

– umożliwienie utworzenia przez uczestników własnej opowieści baśniowej z zachowaniem warunków, jakie ten gatunek literacki musi spełniać,

– wyposażenie uczestników w „teatrzyk domowy”, do wystawiania baśni (program do spektaklu pomyślany jest tak, że można go przekształcić w scenkę marionetkową),

Warsztaty trwające trzy godziny lekcyjne prowadzą Małgorzata i Artur dla najwyżej dwóch klas.

Użyty jest w zajęciach pełny spektakl teatralny ” Baśń o dwóch braciach”, a do działań z uczestnikami potrzebnych jest około 100 rekwizytów (bez dukatów i talarów, których liczbę trudno określić, bowiem jest uzależniona od aktywności dzieci).