605 355 812, 691 861 465
arturzajt@wp.pl

Celem warsztatów jest:

– kształcenie myślącego widza,

– nabycie przez uczestników umiejętności analizy dzieła teatralnego w kontekście jego źródeł – czyli jako pochodnej 5 sztuk – plastyki, muzyki, literatury, gry aktorskiej i sztuki inscenizowania (reżyserii),

– przypomnienie i utrwalenie podstaw wiedzy o teatrze jako dziedzinie sztuki, zjawisku społecznym i rodzaju rozrywki,

– przypomnienie zasadniczych informacji o tzw. twórcach dzieła teatralnego,

– uwrażliwienie na istotność zespołu odbiorczego ( czyli widzów) w kształtowaniu dzieła teatralnego (czyli spektaklu),

– obejrzenie, przeżycie i przeanalizowanie ( na bieżąco) marionetkowego spektaklu „Calineczka”.

Istotą zajęć jest Wielki turniej wiedzy teatralnej, w którym rywalizują dwie , losowo ustalone, drużyny.

Warsztaty prowadzą Małgorzata i Artur. Są one adresowane do wszystkich ludzi, którzy są w stanie zaakceptować, jako sobie bliskie, problemy poruszane w baśniach Andersena.

Zamierzeniem twórców i realizatorów zajęć jest udział w nich dwóch klas szkolnych.

Zajęcia trwają trzy godziny lekcyjne.