605 355 812, 691 861 465
arturzajt@wp.pl

Cele realizowane podczas zajęć są następujące:

– kształcenie widza rozumiejącego konwencję teatru,

– wprowadzenie do wiedzy o teatrze, jako zjawisku artystycznym i społecznym,

– uaktywnienie potencjalnych widzów teatralnych i uświadomienie im ich roli w tworzeniu spektaklu teatralnego,

– ustalenie i utrwalenie zasad, które dotyczą uczestników spotkania teatralnego,(aktorów, widzów i postaci scenicznych)

– aktywny udział w spektaklu teatralnym.

Warsztaty prowadzą Małgorzata i Artur. Zajęcia są przewidziane dla dwóch klas szkolnych.

Forma i zakres wiedzy dostosowane są dla uczniów edukacji wczesnoszkolnej i trwają trzy godziny lekcyjne. Istotą zajęć jest zastosowanie przez dzieci różnych procedur „badawczych” w celu zdobycia informacji o widzach, aktorach i postaciach spotykających się w przedstawieniu „Kurczaczek Jedynaczek”.

W zajęciach wykorzystanych jest około 200 rekwizytów i pełny spektakl teatralny – „Kurczaczek Jedynaczek”( podzielony na dwa akty).