605 355 812, 691 861 465
arturzajt@wp.pl

Bolejemy nad tym, że uczestnicy nie poznają fascynującego procesu rozwijania się spektaklu przez powtarzania wystawień.

Wykaz przedmiotów: pełne dekoracje , 7 lalek teatralnych (z racji 7 postaci), 32 kostiumy, 1 horyzont,2 kulisy, oświetlenie, 1 kamera, 6 instrumentów muzycznych, 10 rekwizytów.